Od vuka do psa

Iako postoji više teorija, skoro sve se slažu da su svi naši psi (Canis Lupus Familiaris) podvrsta, potomci vukova (Canis Lupus) i u svojoj raznovrsnosti pripadaju istoj familiji (Canis/Canidae). Dokaz da su, uprkos spoljašnjim razlikama, veoma blizu potvrđuje činjenica da je osnovno ponašanje naših pasa još uvek jednako ponašanju vukova.

Pre više hiljada godina između čoveka i vuka došlo je do simbioze (zajednički život na obostranu korist). Vukovi su naučili da je za njih prijatno da budu u blizini putujućih pastira (nomada), jer su u vreme nestašica bili blizu ostataka ljudske hrane, a ljudi su se vremenom naučili da koriste vuka za lov i za čuvanje njihovog prebivališta.

a king and his dog slaying a wolf

Vukovi su se raselili po celom svetu (uz neke iznimke). Ono što iznenađuje jeste činjenica da su se između vuka i čoveka  po celom svetu uspostavile partnerske veze. Vrlo sporo, kroz mnogo generacija, čovek je počeo „svog vuka” prilagođavati vlastitim potrebama. Tako je organizovao međusobno parenje životinja sa njemu i okolini najviše odgovarajućim karakteristikama, a to je, drugim rečima rečeno, značilo da je počeo sa uzgojem! Tako je nastao Canis Lupus Familiaris.

Pošto su željene karakteristike među kontinentima i regijama veoma različite, nastale su i različite grane prema preovladavajućim karakteristikama. Time je bio postavljen osnov za različite grupe rasa.

Konstantnom selekcijom određene vrste „pasa”, koji su bili najbolji za određenu svrhu, njihovim parenjem postepeno je nastala vrsta psa, kakvu je čovek želeo. Parenjem najvećih sa najvećima, najmanjih sa najmanjima, onih sa najkraćim nogama sa njima sličnima, onih sa najravnijim nosom sa onima koji su isto imali ravne noseve itd. nastajale su različite rase.

Pri tom moramo biti svesni da je vrsta Canis nastala prirodnom evolucijom i da su različite rase pasa nastale isključivo i jedino selekcijom željenih karakteristika. To znači da su naši psi u svoj svojoj raznolikosti, što se evolucije tiče, još uvek na istoj ravni sa svojim precima − vukovima (Canis Lupus).

Ovu važnu činjenicu potrebno je uzeti u obzir ne samo u pogledu osnovnih navika i ponašanja naših pasa, nego mnogo više sa gledišta njihovog metabolizma i time njihove svakodnevne ishrane. Tek kada dosledno uvažimo osnovne potrebe u ishrani naših pasa sa svim specifičnostima, možemo očekivati i njihovo optimalno zdravlje.