Hranite očima

VAŽNO! Hranite očima. Ne postoje dva jednaka psa!

U našoj tabeli ishrane navedene su smernice za količine hrane koje pas unosi po kilogramu telesne težine. Međutim, nijedan pas nije jednak drugome. Moguće je, naime, da je psu potrebna manja ili veća količina od naših preporuka. Stoga preporučujemo da pažljivo pratite svog psa: Hranite očima (pažljivo posmatrajte stanje psa)! Kod psa se mogu osetiti rebra, ali se ne smeju videti.

Šta znači delimično odrastao pas?

To je pitanje koje često čujemo. Naša polazna tačka za svrstavanje psa među delimično odrasle pse je starost 7 do 8 meseci. Većina pasa je odrasla kad navrši 16 meseci (u nutricionističkom smislu). Ali to zavisi i od veličine rase. Psi malih rasa relativno brže odrastu (u zavisnosti od svoje težine) nego psi velikih rasa. Važno je da količinu hrane u ovom periodu, postepeno smanjujemo do količine za odrasle.