Nutritivna tabela

fixed - Farm-Food-HE-100h.png

[table “” not found /]

Navedene količine su bazirane na prosečnim prehrambenim potrebama psa u poređenju sa praktično nutritivno izmerenim vrednostima kompanije Farm Food.

VAŽNO! Hranite očima. Ne postoje dva jednaka psa!

U našoj tabeli ishrane navedene su smernice za količine hrane koje pas unosi po kilogramu telesne težine. Međutim, nijedan pas nije jednak drugome. Moguće je, naime, da je psu potrebna manja ili veća količina od naših preporuka. Stoga preporučujemo da pažljivo pratite svog psa: Hranite očima (pažljivo posmatrajte stanje psa)! Kod psa se mogu osetiti rebra, ali se ne smeju videti.

Šta znači delimično odrastao pas?

To je pitanje koje često čujemo. Naša polazna tačka za svrstavanje psa među delimično odrasle pse je starost 7 do 8 meseci. Većina pasa je odrasla kad navrši 16 meseci (u nutricionističkom smislu). Ali to zavisi i od veličine rase. Psi malih rasa relativno brže odrastu (u zavisnosti od svoje težine) nego psi velikih rasa. Važno je da količinu hrane u ovom periodu, postepeno smanjujemo do količine za odrasle.

Print Friendly, PDF & Email

Nekoliko primera proračuna:

Male rase: štenac star 5 meseci i težak 4 kilograma

U našoj prehrambenoj tabeli proizvoda Farm Food HE (druga kolona) možete naći 42 do 31 g po kg telesne težine. Mladunče pripada grupi od 1 do 5 kg, počnite od 6. nedelje starosti sa 42 grama po kilogramu telesne težine i tokom perioda od 7 meseci postepeno smanjujte količinu do 31 grama po kilogramu telesne težine.

Dakle, kakve su prehrambene preporuke za ovog štenca:

42 – 31 = 11 grama , koje u periodu od 7 meseci polako smanjujemo. Ako 11 grama podelite sa 7, dobijate 1,6 grama. Svakog meseca, od 42 grama oduzima se 1,6 grama.

Za starost 5 meseci, važi: 42 g – 8 g (1,6 g x 5 meseci) = 34 grama x 4 kilograma telesne težine = 136 g Farm Food HE dnevno, podeljeno u 4 obroka.

Dajete mu dakle 34 grama hrane Farm Food HE po obroku.

Velike rase: štenac star 5 meseci i težak 15 kilograma

U našoj prehrambenoj tabeli proizvoda Farma Food HE (druga kolona) može se naći od 26 do 19 g po kg telesne težine. Mladunče, koje  pripada grupi od 10 do 20 kg, počne od navršenih 6 nedelja sa 26 grama po kilogramu telesne težine, koja se tokom perioda od 8 meseci postepeno smanjuje do količine od 19 grama po kilogramu telesne težine. Razlog za smanjivanje količine tokom 8 meseci treba pripisati činjenici da velikim psima treba relativno duže vreme da dostignu stepen delimične odraslosti.

Dakle, šta su preporuke za ove štence:

26 – 19 = 7 grama, koje tokom 8 meseci polako smanjujemo. Ako 7 grama delimo sa 8, dobijamo 0,9 grama. Svakog meseca se od 26 grama oduzima 0,9 grama.

Za starost od 5 meseci važi: 26 grama – 4,5 grama (0,9 grama x 5 meseci) = 21,5 g x 15 kg telesne težine = 323 grama Farm Food HE dnevno, podeljeno u 4 obroka. Dajete dakle 81 gram hrane Farm Food HE po obroku.

Delimično odrastao pas, 12 meseci i težak 22 kilograma

U našoj prehrambenoj tabeli proizvoda Farm Food HE (treća kolona) možete naći 17 do 11 g po kg telesne težine. Delimično odrastao pas, koji pripada grupi od 20 do 30 kg, počinje sa 17 grama po kilogramu telesne težine i treba mu do 16 meseci starosti smanjivati količinu do 11 grama po kilogramu telesne težine.

Dakle, kakve su preporuke za ovog delimično odraslog psa:

17 – 11 = 6 grama, koje u periodu od 8 meseci polako smanjujemo. Ako 6 grama delite sa 8, dobijate 0,75 grama. Svakog meseca, od 17 grama oduzmite 0,75 grama.

Za starost 12 meseci važi: 17 grama – 3 grama (0,75 grama x 4 meseca) = 14 grama x 22 kg telesne težine = 308 grama Farm Food HE dnevno, podeljenih u tri obroka. Dajete dakle 103 grama hrane Farm Food HE po obroku.

Odrastao pas težine 25 kilograma

U našoj prehrambenoj tabeli proizvoda Farm Food HE (četvrta kolona) možete naći 11 g po kg telesne težine. Odrastao pas u grupi od 20 do 30 kg dobija 11 grama po kilogramu telesne težine dnevno.

Kakve su preporuke za ovog odraslog psa:

11 grama x 25 kg = 275 g hrane Farm Food HE dnevno, podeljeno na dva obroka. Dajete znači 137,5 grama hrane Farm Food HE po obroku.

 

Print Friendly, PDF & Email