Nutritivna tabela

Farm Food Fresh Menu Govedina kompletno:

Težina psa: Štene do mladog odraslog psa:
(do 7-8 meseci)
Mladi odrasli do odraslog psa:
(do 16 meseci)
Odrasli pas:
(normalna aktivnost)
Skotni, psi sa laktacijom
i radni psi
Kilogramu: Mesečno smanjujte količinu za štene do mladog o
draslog psa
Mesečno smanjujte količinu za mladog odraslog do
odraslog psa
1 → 5 106 → 79 grama
po kilogramu telesne težine
79 → 51 grama
po kilogramu telesne težine
51 grama
po kilogramu telesne težine
Prema potrebi
2 do 4 puta dnevno
5 → 10 81 → 59 grama
po kilogramu telesne težine
59 → 37 grama
po kilogramu telesne težine
37 grama
po kilogramu telesne težine
10 → 20 65 → 48 grama
po kilogramu telesne težine
48 → 31 grama
po kilogramu telesne težine
30 grama
po kilogramu telesne težine
20 → 30 59 → 43 grama
po kilogramu telesne težine
43 → 28 grama
po kilogramu telesne težine
28 grama
po kilogramu telesne težine
30 → 40 56 → 40 grama
po kilogramu telesne težine
40 → 25 grama
po kilogramu telesne težine
25 grama
po kilogramu telesne težine
40 → 50 37 → 23 grama
po kilogramu telesne težine
23 grama
po kilogramu telesne težine
50 → 90 20 grama
po kilogramu telesne težine
Grama ukupno podeljeno u 4 porcije dnevno Grama ukupno podeljeno u 3 porcije dnevno Grama ukupno podeljeno u 2 porcije dnevno

Farm Food Fresh Menu Škembići i srce kompletno:

Težina psa: Štene do mladog odraslog psa:
(do 7-8 meseci)
Mladi odrasli do odraslog psa:
(do 16 meseci)
Odrasli pas:
(normalna aktivnost)
Skotni, psi sa laktacijom
i radni psi
Kilogramu: Mesečno smanjujte količinu za štene do mladog o
draslog psa
Mesečno smanjujte količinu za mladog odraslog do
odraslog psa
1 → 5 102 → 76 grama
po kilogramu telesne težine
76 → 49 grama
po kilogramu telesne težine
49 grama
po kilogramu telesne težine
Prema potrebi
2 do 4 puta dnevno
5 → 10 78 → 57 grama
po kilogramu telesne težine
57 → 36 grama
po kilogramu telesne težine
36 grama
po kilogramu telesne težine
10 → 20 63 → 46 grama
po kilogramu telesne težine
46 → 30 grama
po kilogramu telesne težine
30 grama
po kilogramu telesne težine
20 → 30 57 → 42 grama
po kilogramu telesne težine
42 → 27 grama
po kilogramu telesne težine
27 grama
po kilogramu telesne težine
30 → 40 54 → 40 grama
po kilogramu telesne težine
40 → 25 grama
po kilogramu telesne težine
25 grama
po kilogramu telesne težine
40 → 50 37 → 22 grama
po kilogramu telesne težine
22 grama
po kilogramu telesne težine
50 → 90 19 grama
po kilogramu telesne težine
Grama ukupno podeljeno u 4 porcije dnevno Grama ukupno podeljeno u 3 porcije dnevno Grama ukupno podeljeno u 2 porcije dnevno

 

Navedene količine su bazirane na prosečnim prehrambenim potrebama psa u poređenju sa praktično nutritivno izmerenim vrednostima kompanije Farm Food. Nekoliko primera proračuna:

Male rase: štenac star 5 meseci i težak 4 kilograma

U našoj prehrambenoj tabeli proizvoda Farm Food HE (druga kolona) možete naći 42 do 31 g po kg telesne težine. Mladunče pripada grupi od 1 do 5 kg, počnite od 6. nedelje starosti sa 42 grama po kilogramu telesne težine i tokom perioda od 7 meseci postepeno smanjujte količinu do 31 grama po kilogramu telesne težine. Dakle, kakve su prehrambene preporuke za ovog štenca: 42 – 31 = 11 grama , koje u periodu od 7 meseci polako smanjujemo. Ako 11 grama podelite sa 7, dobijate 1,6 grama. Svakog meseca, od 42 grama oduzima se 1,6 grama. Za starost 5 meseci, važi: 42 g – 8 g (1,6 g x 5 meseci) = 34 grama x 4 kilograma telesne težine = 136 g Farm Food HE dnevno, podeljeno u 4 obroka. Dajete mu dakle 34 grama hrane Farm Food HE po obroku.

Velike rase: štenac star 5 meseci i težak 15 kilograma

U našoj prehrambenoj tabeli proizvoda Farma Food HE (druga kolona) može se naći od 26 do 19 g po kg telesne težine. Mladunče, koje  pripada grupi od 10 do 20 kg, počne od navršenih 6 nedelja sa 26 grama po kilogramu telesne težine, koja se tokom perioda od 8 meseci postepeno smanjuje do količine od 19 grama po kilogramu telesne težine. Razlog za smanjivanje količine tokom 8 meseci treba pripisati činjenici da velikim psima treba relativno duže vreme da dostignu stepen delimične odraslosti. Dakle, šta su preporuke za ove štence: 26 – 19 = 7 grama, koje tokom 8 meseci polako smanjujemo. Ako 7 grama delimo sa 8, dobijamo 0,9 grama. Svakog meseca se od 26 grama oduzima 0,9 grama. Za starost od 5 meseci važi: 26 grama – 4,5 grama (0,9 grama x 5 meseci) = 21,5 g x 15 kg telesne težine = 323 grama Farm Food HE dnevno, podeljeno u 4 obroka. Dajete dakle 81 gram hrane Farm Food HE po obroku.

Delimično odrastao pas, 12 meseci i težak 22 kilograma

U našoj prehrambenoj tabeli proizvoda Farm Food HE (treća kolona) možete naći 17 do 11 g po kg telesne težine. Delimično odrastao pas, koji pripada grupi od 20 do 30 kg, počinje sa 17 grama po kilogramu telesne težine i treba mu do 16 meseci starosti smanjivati količinu do 11 grama po kilogramu telesne težine. Dakle, kakve su preporuke za ovog delimično odraslog psa: 17 – 11 = 6 grama, koje u periodu od 8 meseci polako smanjujemo. Ako 6 grama delite sa 8, dobijate 0,75 grama. Svakog meseca, od 17 grama oduzmite 0,75 grama. Za starost 12 meseci važi: 17 grama – 3 grama (0,75 grama x 4 meseca) = 14 grama x 22 kg telesne težine = 308 grama Farm Food HE dnevno, podeljenih u tri obroka. Dajete dakle 103 grama hrane Farm Food HE po obroku.

Odrastao pas težine 25 kilograma

U našoj prehrambenoj tabeli proizvoda Farm Food HE (četvrta kolona) možete naći 11 g po kg telesne težine. Odrastao pas u grupi od 20 do 30 kg dobija 11 grama po kilogramu telesne težine dnevno.Kakve su preporuke za ovog odraslog psa: 11 grama x 25 kg = 275 g hrane Farm Food HE dnevno, podeljeno na dva obroka. Dajete znači 137,5 grama hrane Farm Food HE po obroku.